dzisiaj jest: 1 czerwca 2023. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica


W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Ankieta dla właścicieli domów jednorodzinnych 

WYPEŁNIJ 

Ankieta dla podmiotów gospodarczych

WYPEŁNIJ 

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica!
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica


Uprzejmie informujemy, że Gmina Charsznica przystąpiła do opracowania dokumentu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica”. 

Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 85% kosztów realizacji projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie strategicznym dokumentem Gminy Charsznica,
w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy w latach 2014-2020, przyczyniające się do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,

 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

 • oraz poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

 Obszary działań inwestycyjnych: 
 • zużycie energii w budynkach i instalacjach,

 • zużycie energii w transporcie,

 • gospodarka odpadami,

 • produkcja energii,

Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz publicznych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. na:
 • termomodernizacje budynków użyteczności publicznej,

 • wymianę urządzeń na energooszczędne,

 • wykorzystanie energii z odpadów,

 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OŹE),

 • budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych,

 • modernizację lub rozbudowę elektroenergetycznej lub ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej.

Wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica” jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 21/25, 00-665 Warszawa.