dzisiaj jest: 18 listopada 2019. imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – Etap II

TYTUŁ OPERACJI

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – II Etap

CEL OPERACJI

Poprawa warunków życia lokalnej społeczności poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu regulacji gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.


Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków: 169 szt

Całkowita wartość projektu : 1774649,88 zł

Dofinansowanie PROW: 721401,00 zł

Środki własne beneficjenta: 1053248,88 zł