dzisiaj jest: 1 czerwca 2023. imieniny: Hortensja, Jakub, Konrad
 
Środowiskowy Dom Samopomocy
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy

 

15 grudnia 2010 roku rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy gmina Charsznica. ŚDS jest przeznaczony dla  30 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi  ,które nie wymagają leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej .Obecnie w zajęciach bierze udział 30 osób. ŚDS w Jelczy pracuje w godzinach od 7,30 do 15,30 telefon do Placówki 41/3827405 adres e-mail: sdsjelcza@wp.pl Do ŚDS decyzje kierujące wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy. W ŚDS  w  Jelczy jest zatrudniona kadra specjalistów tj:  pracownik socjalny, instruktorzy terapii zajęciowej, psychiatra, psycholog, opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Ze względu na rozległość gminy i nie wystarczająco dobrze  rozwinięty transport do przewozu osób, a także na rodzaj schorzenia ,który nie zawsze pozwala podopiecznemu na samodzielny dojazd do Placówki , podopieczni na zajęcia są dowożeni  , a po zajęciach odwożeni  samochodem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

W ramach ŚDS funkcjonują następujące pracownie:

1/kulinarna i gospodarstwa domowego,

2/komputerowo-edukacyjna,

3/plastyczno-krawiecka, rękodzieła

4/gabinet poradnictwa socjalno-prawnego spełniający również rolę gabinetu poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego

5/świetlica spełniająca rolę ogólnej Sali spotkań-klubu,

6/pokój wyciszeń

ŚDS posiada pomieszczenia na rehabilitację ,które w roku bieżącym planuje  zapełnić potrzebnym dla pensjonariuszy sprzętem i zatrudnić rehabilitanta . Obecnie pomieszczenie jest wykorzystywane do codziennej gimnastyki.

Uczestnikom ŚDS zapewnia się w szczególności : prowadzenie postępowania wspierającego-aktywizującego. trening samoobsługi ,zaradności życiowej, trening w zakresie wyglądu codziennego i higieny osobistej ,trening kulinarny i gospodarstwa domowego ,trening umiejętności społecznej i interpersonalnych zachowań, trening budżetowo-ekonomiczny, trening spędzania czasu wolnego, terapię psychologiczną, wsparcie opiekuńcze ,poradnictwo socjalne. Świadczenia rekreacyjno-kulturalne konsultację psychologiczna i psychiatryczną ,inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Rodzaj i zakres zajęć w ramach planu postępowania wspierająco-aktywizującego jest dostosowana do potrzeb i możliwości uczestników.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w zajęciach ŚDS mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście ,poprzez pełnomocnika .GOPS przyjmuje również zgłoszenia pod telefonem Nr 41/3836003  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.


Autor tekstu, zdjęć: Małgorzata Grzebień


foto1.jpg

foto2.jpg