dzisiaj jest: 1 lutego 2023. imieniny: Brigida, Iga, Ignacy
 
Aktualności
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 610 POGWIZDÓW 2015
---------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2015
---------------------------------------------------------------------------------------
Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej
---------------------------------------------------------------------------------------
Informacja ARiMR
---------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram zebrań sołeckich – wybory sołtysów i rad sołeckich
---------------------------------------------------------------------------------------
 Ogłoszenie taryfy za wodę i ścieki ZUK
---------------------------------------------------------------------------------------
 Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Charsznica
---------------------------------------------------------------------------------------
 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości
---------------------------------------------------------------------------------------
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni
---------------------------------------------------------------------------------------
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica
---------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie na konferencje dotyczącą projektu pn. eCharsznica - Internet szansa na dynamiczny rozwój Gminy
---------------------------------------------------------------------------------------
Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie:”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”
---------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
---------------------------------------------------------------------------------------
Bezpłatne szkolenie dla rolników
---------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE
---------------------------------------------------------------------------------------
Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie dotyczące embarga
---------------------------------------------------------------------------------------
Wykaz gruntów do dzierżawy
---------------------------------------------------------------------------------------
Projekt porządku obrad XLI SRG Charsznica
---------------------------------------------------------------------------------------
ZIELONA CHARSZNICA
---------------------------------------------------------------------------------------
Wzrost kosztów upomnień
---------------------------------------------------------------------------------------
System powiadamiania mieszkańców
---------------------------------------------------------------------------------------
Ochrona środowiska - sprawozdawczość
---------------------------------------------------------------------------------------
Dopłaty do paliwa ogłoszenie!!!
---------------------------------------------------------------------------------------
Rekrutacja do projektu „eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy”
---------------------------------------------------------------------------------------
  
DODATEK ENERGETYCZNY
---------------------------------------------------------------------------------------
ZMIANA HARMONOGRAMU DLA NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI
---------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z realizcji projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-IIISp z Gminy Charsznica
---------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 2015
---------------------------------------------------------------------------------------
Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
---------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA - nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
---------------------------------------------------------------------------------------
Opłaty za korzystanie ze środowiska
---------------------------------------------------------------------------------------
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
---------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA – o ułatwieniu obowiązku meldunkowego
---------------------------------------------------------------------------------------
Obwody glosowania
---------------------------------------------------------------------------------------
Wzrost kosztów upomnień
---------------------------------------------------------------------------------------
Podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze
---------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału
Gminy Charsznica 
na jednomandatowe okręgi
wyborcze.

 ---------------------------------------------------------------------------------------
Wielki powrót Charszniczanek.
Zmiana numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Charsznica oraz dodatkowe numery bezpośrednie!