dzisiaj jest: 27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Aktualności72979
2DNI26236
3Program XIX Dni Kapusty rok 201320114
4Struktura urzędu16324
5Wójt Gminy15701
6Sołtysi15040
7Położenie14636
8Rada Gminy14622
9Historia13210
10Plan zagospodarowania11598
11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10995
12Komisje10743
13Gospodarka10529
14Zabytki 10163
15Zespół Szkół w Miechowie - Charsznicy10075
16Środowiskowy Dom Samopomocy 10069
17Zakład Usług Komunalnych9921
18Pary królewskie9679
19Herb8754
20Parafie8655
21Wzory dokumentów8264
22Projekty współfinansowane przez Unię Europejską7923
23Urząd Gminy7875
24Kontakt7849
25Program XX Dni Kapusty rok 20147807
26Sport i rekreacja7617
27Konta Gminy7465
28Gminny Ośrodek Kultury7313
29Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 7087
30Gospodarka Odpadami Komunalnymi6836
31Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie6778
32Straż pożarna6589
33Szkoła Podstawowa w Swojczanach6546
34Gminna Biblioteka Publiczna6428
35Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 20146287
36Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej6158
37Skrzynka Podawcza5764
38Zespół Szkół w Tczycy 5744
39Charsznica5199
40interesant5035
41Tczyca5006
42Usuwanie azbestu - Program Szwajcarski4881
43Przedszkole Samorządowe4843
44Tczyca4765
45Jednostki Organizacyjne4734
46Miechów4600
47Telefon zaufania4529
48Urząd Stanu Cywilnego4465
49O Gminie4463
50Muzeum4462
51Awans Spartaka do klasy A4170
52Punkt interwencji kryzysowej4151
53Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica4077
54Szarkówka4071
55Miechów - Charsznica4065
56Swojczany3872
57Swojczany Sucha3869
58Uniejów Parcela3767
59Przetargi3756
60Szreniawa3706
61Wykluczenie cyfrowe3704
62Chodów3690
63Liga Strażacka3595
64Ochrona środowiska3537
65Podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze3481
66Obwieszczenie3460
67Marcinkowice3451
68PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA 3409
69Chodów3404
70Dzień Dziecka na Orliku3374
71Witowice3362
72Uniejów Kolonia3355
73Telefony Urzędu Gminy3326
74Mini EURO3322
75Festyn Rodzinny "Majówka na sportowo"3296
76Budynek Wielofunkcyjny3291
77Plan zagospodarowania3281
78Podlesice3273
79Jelcza3265
80Dzień Sportu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum3238
81Nie usuwać3211
82Uniejów Rędziny3178
83Ewidencja Działalności Gospodarczych3160
84Dąbrowiec3154
85Geodezja3143
86Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej3139
87Budowa budynku wielofunkcyjnego szansą wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Charsznica3118
88Wyniki imprez organizowanych na Orliku od wakacji do listopada3113
89Wierzbie3090
90Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Charsznica na jednomandatowe okręgi wyborcze.3085
91Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i ochronę środowiska Gminy Charsznica – Etap II3071
92INFORMACJA - nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3069
93Pomoc społeczna3061
94Świadczenia rodzinne3040
95Turniej samorządowców3030
96Poprawa infrastruktury społecznej poprzez uaktualnienie oferty sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Charsznica3022
97Już pływam3004
98Program usuwania azbestu2997
99SPRAWOZDANIE2988
100Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica”2936
101Wiosenna Liga Mistrzów 20132909
102Wydanie drukiem publikacji w formie barwnego albumu pt.„CHARSZNICA Kapuściana Stolica Polski informator turystyczny” w celu promocji lokalnego dziedzictwa historyczno - krajobrazowego oraz regionalnego produktu tradycyjnego, jakim jest kapusta2901
103Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica2885
104Uaktualnienie oferty kulturalno – rozrywkowej w miejscowości Podlesice oraz gminy Charsznica poprzez adaptację budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej2872
105Poprawa jakości udziału orkiestry w uroczystościach lokalnych, które to stanowią o tożsamości i tradycji obszarów wiejskich poprzez wyposażenie orkiestry parafialnej w nowe instrumenty muzyczne.2867
106Galeria zdjęć2851
107Katalogi on-line2846
108Fundusz alimentacyjny2838
109Wyposażenie istniejącej przy OSP Tczyca świetlicy wiejskiej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej.2824
110Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica2795
111Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2785
112Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczy2777
113Racjonalizacja zużycia energi dzięki termorealizacji budynku PZOZ2772
114System powiadamiania mieszkańców2770
115Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Tczyca oraz promowanie jej na terenie Gminy2758
116DODATEK ENERGETYCZNY2754
117Utworzenie kapeli folklorystyczno-folkowej na bazie dawnej „Charszniczanki” poprzez zakup ludowych instrumentów muzycznych i niezbędnego sprzętu elektronicznego2748
118Program Prac Urzędowo - Rolnych2747
119Gazyfikacja2745
120Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości 2719
121Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w domu parafialnym w Tczycy2689
122Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej co przyczynia się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej a tym samym do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców.2673
123Reaktywowanie zespołu ludowo-folklorystycznego na bazie dawnej „Uniejowianki” poprzez zakup krakowskich kostiumów ludowych 2654
124Rekrutacja2643
125Dzień Dziecka 20132611
126Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP Jelcza2532
127Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – Etap II2527
128Wielki powrót Charszniczanek2526
129Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty i placu zabaw2475
130Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica2456
131Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy, stojącego na straży spuścizny kulturowej regionu, w profesjonalny sprzęt nagłaśniający2411
132Konkurs Odblaskowa szkoła w Swojczanach2401
133Obwody glosowania2388
134Remont istniejącej świetlicy wiejskiej poprzez wymianę okien i drzwi2384
135 Opłaty za korzystanie ze środowiska2383
136Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup mundurów2360
137Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych2262
138Wyposażenie orkiestry dętej w Chodowie w nowe instrumenty muzyczne2247
139Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 20152208
140Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która wprowadziły ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego2189
141II Integracyjna Biesiada z Kulturą2182
142Sprawozdanie z realizcji projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-IIISp z Gminy Charsznica2149
143ZMIANA HARMONOGRAMU DLA NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI2128
144VI Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy2111
145Ogłoszenie2080
146Zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy2038
147 Zaproszenie Gminna Biblioteka w Charsznicy2031
148Pomoc zwierzętom1997
149Wniosek o zwrot podatku akcyzowego1987
150Wzrost kosztów upomnień1975
151Ochrona środowiska - sprawozdawczość1974
152Dopłaty do paliwa ogłoszenie!!!1938
153ZIELONA CHARSZNICA1935
154Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę dwóch wiat i małej architektury pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne1895
155Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica 1887
156Wykaz gruntów do dzierżawy1847
157Zapytania ofertowe1842
158INFORMACJA SZKOLENIA1829
159Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. Św. Wita w miejscowości Uniejów Parcela i remont chodnika przy kościele1828
160 Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie:”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”1826
161Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica1823
162Ogłoszenie dotyczące embarga1813
163Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej1765
164 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1764
165Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni1756
166Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno - kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy1752
167 OGŁOSZENIE projekt zmiany planu zagospodarowania1744
168OBWIESZCZENIE1743
169Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica1707
170Bezpłatne szkolenie dla rolników1697
171bip1679
172Urząd Gminy1679
173Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty1669
174Harmonogram zebrań sołeckich – wybory sołtysów i rad sołeckich1634
175Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się z działki1614
176 Zaproszenie na konferencje dotyczącą projektu pn. eCharsznica - Internet szansa na dynamiczny rozwój Gminy1607
177Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Charsznica1599
178Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty1591
179Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w1578
180Informacja ARiMR1534
181Informacja o wywieszeniu wykazow nieruchomosci1528
182wzory1513
183 INFORMACJA WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY 20151471
184OGŁOSZENIE O PRZETARGU 610 POGWIZDÓW 20151312
185Ogłoszenie taryfy za wodę i ścieki1293
186unia zdjęcia670