dzisiaj jest: 19 września 2019. imieniny: Konstancja, January
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Aktualności72749
2DNI26090
3Program XIX Dni Kapusty rok 201319910
4Struktura urzędu16094
5Wójt Gminy15498
6Sołtysi14720
7Rada Gminy14398
8Położenie14391
9Historia12977
10Plan zagospodarowania11384
11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10757
12Komisje10517
13Gospodarka10294
14Zabytki 9964
15Zespół Szkół w Miechowie - Charsznicy9850
16Środowiskowy Dom Samopomocy 9832
17Zakład Usług Komunalnych9714
18Pary królewskie9394
19Herb8534
20Parafie8435
21Wzory dokumentów8056
22Urząd Gminy7723
23Projekty współfinansowane przez Unię Europejską7706
24Kontakt7663
25Program XX Dni Kapusty rok 20147593
26Sport i rekreacja7412
27Konta Gminy7249
28Gminny Ośrodek Kultury7120
29Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 6895
30Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie6597
31Gospodarka Odpadami Komunalnymi6589
32Straż pożarna6361
33Szkoła Podstawowa w Swojczanach6337
34Gminna Biblioteka Publiczna6205
35Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 20146078
36Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej5925
37Skrzynka Podawcza5563
38Zespół Szkół w Tczycy 5555
39Charsznica5021
40interesant4854
41Tczyca4831
42Usuwanie azbestu - Program Szwajcarski4679
43Przedszkole Samorządowe4616
44Jednostki Organizacyjne4583
45Tczyca4576
46Miechów4409
47O Gminie4292
48Muzeum4264
49Telefon zaufania4219
50Urząd Stanu Cywilnego4214
51Punkt interwencji kryzysowej3986
52Szarkówka3917
53Miechów - Charsznica3886
54Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica3881
55Awans Spartaka do klasy A3875
56Swojczany3737
57Swojczany Sucha3694
58Uniejów Parcela3605
59Przetargi3561
60Szreniawa3530
61Chodów3520
62Wykluczenie cyfrowe3514
63Liga Strażacka3409
64Ochrona środowiska3363
65Podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze3292
66Obwieszczenie3280
67Marcinkowice3267
68Chodów3258
69PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA 3231
70Uniejów Kolonia3202
71Witowice3195
72Budynek Wielofunkcyjny3177
73Dzień Dziecka na Orliku3176
74Nie usuwać3171
75Telefony Urzędu Gminy3152
76Podlesice3136
77Mini EURO3134
78Festyn Rodzinny "Majówka na sportowo"3130
79Plan zagospodarowania3121
80Jelcza3091
81Dzień Sportu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum3075
82Uniejów Rędziny3023
83Ewidencja Działalności Gospodarczych3019
84Dąbrowiec2994
85Geodezja2989
86Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej2954
87Wierzbie2942
88Wyniki imprez organizowanych na Orliku od wakacji do listopada2934
89Budowa budynku wielofunkcyjnego szansą wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Charsznica2917
90INFORMACJA - nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2897
91Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Charsznica na jednomandatowe okręgi wyborcze.2896
92Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i ochronę środowiska Gminy Charsznica – Etap II2878
93Pomoc społeczna2874
94Świadczenia rodzinne2862
95Poprawa infrastruktury społecznej poprzez uaktualnienie oferty sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Charsznica2842
96Program usuwania azbestu2842
97Turniej samorządowców2832
98Już pływam2801
99SPRAWOZDANIE2798
100Galeria zdjęć2760
101Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica”2750
102Wydanie drukiem publikacji w formie barwnego albumu pt.„CHARSZNICA Kapuściana Stolica Polski informator turystyczny” w celu promocji lokalnego dziedzictwa historyczno - krajobrazowego oraz regionalnego produktu tradycyjnego, jakim jest kapusta2725
103Wiosenna Liga Mistrzów 20132703
104Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica2703
105Poprawa jakości udziału orkiestry w uroczystościach lokalnych, które to stanowią o tożsamości i tradycji obszarów wiejskich poprzez wyposażenie orkiestry parafialnej w nowe instrumenty muzyczne.2679
106Uaktualnienie oferty kulturalno – rozrywkowej w miejscowości Podlesice oraz gminy Charsznica poprzez adaptację budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej2678
107Katalogi on-line2671
108Fundusz alimentacyjny2655
109Wyposażenie istniejącej przy OSP Tczyca świetlicy wiejskiej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej.2640
110System powiadamiania mieszkańców2628
111Racjonalizacja zużycia energi dzięki termorealizacji budynku PZOZ2624
112Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2618
113Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica2610
114Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Tczyca oraz promowanie jej na terenie Gminy2590
115Utworzenie kapeli folklorystyczno-folkowej na bazie dawnej „Charszniczanki” poprzez zakup ludowych instrumentów muzycznych i niezbędnego sprzętu elektronicznego2582
116Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczy2574
117Gazyfikacja2568
118DODATEK ENERGETYCZNY2558
119Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości 2557
120Program Prac Urzędowo - Rolnych2545
121Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w domu parafialnym w Tczycy2518
122Rekrutacja2496
123Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej co przyczynia się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej a tym samym do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców.2494
124Reaktywowanie zespołu ludowo-folklorystycznego na bazie dawnej „Uniejowianki” poprzez zakup krakowskich kostiumów ludowych 2472
125Dzień Dziecka 20132445
126Wielki powrót Charszniczanek2382
127Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – Etap II2346
128Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP Jelcza2343
129Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty i placu zabaw2284
130Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica2250
131Konkurs Odblaskowa szkoła w Swojczanach2224
132Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy, stojącego na straży spuścizny kulturowej regionu, w profesjonalny sprzęt nagłaśniający2222
133Remont istniejącej świetlicy wiejskiej poprzez wymianę okien i drzwi2203
134Obwody glosowania2201
135 Opłaty za korzystanie ze środowiska2192
136Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup mundurów2172
137Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych2101
138Wyposażenie orkiestry dętej w Chodowie w nowe instrumenty muzyczne2046
139Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która wprowadziły ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego2045
140Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 20152045
141II Integracyjna Biesiada z Kulturą2022
142Sprawozdanie z realizcji projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-IIISp z Gminy Charsznica1994
143ZMIANA HARMONOGRAMU DLA NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI1953
144VI Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy1928
145Ogłoszenie1920
146Zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy1898
147 Zaproszenie Gminna Biblioteka w Charsznicy1850
148Pomoc zwierzętom1842
149Wniosek o zwrot podatku akcyzowego1817
150Ochrona środowiska - sprawozdawczość1798
151Wzrost kosztów upomnień1784
152ZIELONA CHARSZNICA1759
153Dopłaty do paliwa ogłoszenie!!!1757
154Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę dwóch wiat i małej architektury pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne1712
155Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica 1695
156Wykaz gruntów do dzierżawy1671
157INFORMACJA SZKOLENIA1668
158Ogłoszenie dotyczące embarga1648
159Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. Św. Wita w miejscowości Uniejów Parcela i remont chodnika przy kościele1640
160Zapytania ofertowe1639
161 Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie:”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”1626
162Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica1624
163bip1585
164Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni1584
165 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1581
166Urząd Gminy1580
167 OGŁOSZENIE projekt zmiany planu zagospodarowania1579
168Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej1565
169OBWIESZCZENIE1558
170Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno - kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy1557
171Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica1528
172Bezpłatne szkolenie dla rolników1510
173Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty1490
174Harmonogram zebrań sołeckich – wybory sołtysów i rad sołeckich1454
175Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się z działki1447
176wzory1431
177 Zaproszenie na konferencje dotyczącą projektu pn. eCharsznica - Internet szansa na dynamiczny rozwój Gminy1429
178Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Charsznica1423
179Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w1418
180Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty1394
181Informacja o wywieszeniu wykazow nieruchomosci1371
182Informacja ARiMR1366
183 INFORMACJA WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY 20151309
184OGŁOSZENIE O PRZETARGU 610 POGWIZDÓW 20151139
185Ogłoszenie taryfy za wodę i ścieki1129
186unia zdjęcia616